Elige otro año:       


2017
POS HEYA PTSHatsu Haru Natsu Nagoya Aki
PosPts PosPts PosPts PosPts PosPts
1Okinawa 112 9252331026928
2Tachida 108 13211421531235
3Charlisaksu 102 21138271351027
4Wamahada 100 13317181719730
5Tokeraki 98 628629279532
6Yuukichuugi 97 3312871125334
7Sanagawa 96 1123278729136
8Seninashkoi 86 23272820162710
9Braunschweig 84 1222122312242215
10Vufishima 82 52913223061225
10Rubensan 82 27716196301126
12DeRosa 78 102419169272611
13Azukiki 75 14205303241621
14Hangari 72 2311102519171819
15Perico 71 727323234307
16Virginia Beach 70 201422132214829
17Fujiso 68 32218173332116
18Arawa 67 17179261323361
19Peruto 65 826314333532
20Profoshigawa 62 27711242971324
21Budagata 61 2683321521
22Kaizeki 57 43023122115
23Twens 55 331152014222512
24Germany 53 4311620352
25Ehren 52 304241117191918
26Kuramae 50 18162692882017
27Achi 48 161829626102314
27Noumi 48 259134351334
29Bembel 46 3132510433
30Lauta 45 221220153152413
31Rogoro 41 241020152511325
32Leverkusen 37 15193322313343
33Goshin-do 36 828298
34Berlin 35 2953053421423
35Misawa 32 432
36Toujouno 23 1423
37Chiadohyo 20 1720
38Nishikii 15 1915
39Popula 12 2412
40Syncerius 10 2710
41Roganiku 6 316
42Itshimimishaki 1 341
CAMPEONES
2016 Twens
2015 Tokeraki
2014 Okinawa
2013 Gineshokato
2012 Charlisaksu
2011 Jaronogawa
2010 Gineshokato
2009 Jaronogawa
2008 Golynohana
2007 Sakarinoku
2006 Charlisaksu
2005 Nicoshigawa
2004 Ananoshima
2003 Ananoshima
2002 Cadenas
2001 Kuramae