Select another year:

2021
POS HEYA PTS Hatsu Haru Natsu Nagoya Aki
PosPts PosPts PosPts PosPts PosPts
1Okinawa116 305634239438  
2Twens114 43125154371131  
3Sanagawa113 134355140834  
4Lauta108 27810303381032  
5Perico107 112443611302517  
6Noah104   337932735  
7Peruto101 2968321526537  
7Prenton Park101 332142622191824  
9Itxas Aurre99 23333712291230  
10Kuramae98 72853521202715  
10Rubensan98 926  536636  
12Skybirdis91 152073315263012  
13Trender87 7283822318339  
14Leverkusen85 1322221814272418  
15Kukulumutxun82 102512282021348  
15Toujouno82 1223132719223210  
15Sesame-dori82 1817172326151527  
18Ogini79   23824171824  
18Berlin79 629281231101428  
18Yuukichuugi79 3413281229141  
21Masuduran76 24111624  141  
22San Lorenzo75   152517241626  
22Arawa75 530202027143111  
24Wamahada71 20152119374933  
25Ehren66 142118221823    
25Vufishima66 17183736353210  
27Azukiki57 2873010833357  
28Profoshigawa53 16193463382220  
28Seninashkoi53 2312291130112319  
30Hangari52 269832329402  
30Ondarru52 221327134011725  
30Tokeraki52 18172614  2121  
33Budagata51   24161031384  
34Noumi47 25103913471329  
35Popula44   11293922913  
36Achi43 314139      
37Info-sumo Ichimon40     734366  
38Kotoekowins38   19213832814  
39Tachida36 21143192813    
40Kaisei834   23172516411  
41Radixu Irratia28     29122616  
41Komugi28     3562022  
43Rickmansworth16 332364365375  
44Kukulumutxun_13 323        
44Teronofugi3       393  
CAMPEONES
2020Yuukichuugi
2019Twens
2018Achi
2017Okinawa
2016Twens
2015Tokeraki
2014Okinawa
2013Gineshokato
2012Charlisaksu
2011Jaronogawa
2010Gineshokato
2009Jaronogawa
2008Golynohana
2007Sakarinoku
2006Charlisaksu
2005Nicoshigawa
2004Ananoshima
2003Ananoshima
2002Cadenas
2001Kuramae